Privacybeleid

 


Privacy beleid opgesteld op 27 januari 2023 door Pluvio en is gevestigd te Rumbeeksegravier 166 D, 8800 Roeselare. Ook is men aansprakelijk voor de in deze privacyverklaring omschreven verwerking van persoonsgegevens.


De persoonsgegevens die men verwerkt:
Pluvio garandeert enkel gegevens te verwerken die ter zake dienend en nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld. De onderstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen door Pluvio worden verwerkt:
1. Persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
2. Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)
3. Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
Hoe lang zullen we de persoonsgegevens bewaren:
De persoonsgegevens worden niet langer verzameld dan juridisch is toegestaan en in geen enkel geval langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de hierna vermelde doeleinden.

 


Doel voor het gebruik van de persoonsgegevens:

 


Pluvio verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doelen:
1. Om contact op te nemen.
2. Om offertes op te kunnen stellen of op te kunnen vragen en een overeenkomst met u aan te gaan.
3. Om de overeenkomst die u met ons heeft, of wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren (o.a. het bestellen, leveren en/of ophalen van goederen).
4. Om de door u verschuldigde betalingen te kunnen factureren en/of betalingsherinneringen te versturen.
5. Om uw facturen te kunnen voldoen.

 

Delen van persoonlijke gegevens aan derden:
Pluvio verstrekt alleen gegevens aan derden als dit uitsluitend nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen van een wettelijke verplichting.


Cookies:


Bij een bezoek aan onze website worden mogelijk cookies gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat om na te kunnen gaan waar de bezoeker in geïnteresseerd is en op welke pagina van onze website het meest wordt gezocht.

 


U kunt zelf bepalen of de cookies worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer u de site bezoekt. Bovendien plaatsen wij cookies die uw surfgedrag volgen, zodat wij u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen.


Daarnaast kunt u alle eerder bewaarde informatie wissen via de instellingen van uw browser.


Beveiliging van de persoonsgegevens:


Pluvio neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en zal de correcte maatregelen nemen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik en ongeoorloofde wijziging te stoppen. Indien u bedenkingen heeft of uw persoonlijke gegevens al dan niet correct beveiligd zijn, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons e-mail adres.