OPSLAGTANKS

OPSLAGTANKS

Regenwater wordt opgevangen in een reservoir en kan worden hergebruikt. Dit kan in regenwatertanks ondergronds of bovengronds.

U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om

  • toiletten door te speoelen

  • Kledij te wassen

  • uw woning of auto shoon te maken

  • uw tuin met te sproeien

 

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwas wordt het gebruik van regenwater afgeraden.

Bovengrondse opslagtanks

Onze bovengrondse opslagtanks bieden een efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor het veilig bewaren van grote volumes vloeistoffen. 

Product in de kijker

Platte regenwatertanks

Ook vlakke regenwaterputten zijn beschikbaar, aanbevolen in rotsachtig terrein of als de put met de hand moet worden uitgegraven. De hoeveelheid af te graven grond is hier aanzienlijk minder dan bij een normale regenwatertank. De tanks zijn van zeer hoge kwaliteit, dikwandig en uiterst stabiel. Een mangat van diam 55 cm zorgt voor een gemakkelijke toegang. Deze tanks worden automatisch voorzien van een uitschuifbare opzetschacht als de afstand tussen het mangat en het maaiveld overbrugd moet worden.

Product in de kijker

Ronde septische en regenwaterputten

Hun cilindrisch liggende  vorm is ideaal voor grondinbouw en geeft een hoge weerstand ten opzichte van de omliggende aarde en grondwaterdruk. De putten zijn ophoogbaar met een opzetstuk dat zich eenvoudig aanpast aan de inbouwdiepte van de put. Alle putten zijn uitgerust met hijsogen om gemakkelijk en veilig  de put in te laten. Het mangat biedt de mogelijkheid deze putten makkelijk en veilig te betreden/ onderhouden en reinigen.

Ronde regenwaterputten

Deze putten zijn ontworpen voor de opslag van regenwater. Hun cilindrische vorm is ideaal voor bodeminstallatie en geeft een hoge weerstand tegen de omringende aarde en grondwaterdruk. De putten zijn opklapbaar met een uitschuifbaar opzetstuk dat zich eenvoudig aanpast aan de inbouwdiepte van de put. Alle mangaten zijn voorzien van hijsogen en handgrepen om ze gemakkelijk en veilig in het mangat te laten zakken. Het mangat is standaard voorzien van een voetgangersafdekking, waardoor deze mangaten gemakkelijk en veilig toegankelijk/onderhouden en schoon te maken zijn.

Product in de kijker

Rechthoekige septische en regenwaterputten

Rechthoekige putten kunnen worden gebruikt als septische put of als regenwaterput. Door hun rechthoekige vorm zijn ze ideaal voor gebruik in rijwoningen waar de doorgang beperkt is tot de breedte van een deur. Als ze worden gebruikt voor regenwater en het maximale volume van 1 tank niet voldoende is, zijn ze zeer eenvoudig aan te sluiten via de bodem. Het mangat biedt de mogelijkheid deze putten makkelijk en veilig te betreden/onderhouden en reinigen.