Optioneel alarm voor afscheider

Opties

Alarmsysteem: dit systeem zal een melding maken indien de put zijn maximaal opvangvolume heeft bereikt. Bij het behalen van het maximum niveau dient deze geledigd te worden.