KWS afscheider met bypass - 2500 liter 15L/sec

Wat?

De huidige wetgeving legt strikte lozingsliemieten op inzake afvoer van koolwaterstoffen. Bij afvoer van Slib en koolwaterstoffen (derivaten van ruwe olie) afkomstig van wegen, parkeerplaatsen, garages, tankstations, e.d. … is het verplicht de koolwaterstoffen uit het afvalwater te halen voor lozing. Een olie-afscheider is aan te raden om de ontsmetting van water te verzekeren en elke onverwachte verontreiniging te voorkomen. De Olie-en benzine afscheiders voldoen aan de strenge Europese normen EN85.1  EN 858.2.

 

Coalescentiefilter

Bij lozing in de riolering is er in principe geen coalescentiefilter vereist. Toch voorziet ons systeem de afscheider steeds van een ingebouwde coalesentiefilter die zelfs de fijnste partikels eruit haalt.

 

Wanneer maakt men gebruik van een bypass?

Afhankelijk van de aard van het te behandelen oppervlak (indien parkeergarage, wasplaatsen of los site…) en volgens de plaatselijke voorschriften, wordt aanvaard dat een deel van het effluent niet volledig naar de afscheider gaat. In deze gevallen installeert men een storm overloop (bypass), deze maakt, in het geval van een storm- wanneer de toelaatbare stroom van de separator bereikt is, dat de rest van het effluent rechtstreeks geloosd mag worden. Dit systeem wordt in de eerste plaats geïnstalleerd op outdoor parkeergarages.

Het voordeel van de Pluvio bypass olieafscheiders is het geïntegreerde ontwerp waardoor de bypass met de tank verbonden is.  Éen mangat geeft toegang tot de afscheider en de bypass. Dit gepatenteerde apparaat vereenvoudigt de installatie met een besparing van tijd en kosten tot gevolg.

 

Opties

Alarmsysteem: dit systeem zal een melding maken indien de put zijn maximaal opvangvolume heeft bereikt. Bij het behalen van het maximum niveau dient deze geledigd te worden.

 

Onderhoud

Reiniging dient minimaal 1x per jaar te gebeuren. Na reinigen opnieuw vullen met water om de werking te garanderen.