REGENWATER
INFILTRATIE

Regenwaterinfiltratie

Regenwaterinfiltratie is een duurzame benadering van het beheer van regenwater, waarbij neerslag wordt geïntegreerd in het natuurlijke ecosysteem.

 

In plaats van regenwater direct af te voeren via rioleringssystemen, wordt het opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Deze methode bevordert niet alleen het behoud van kostbaar water, maar helpt ook bij het verminderen van overstromingen, het herstellen van grondwaterstanden en het minimaliseren van de belasting van stedelijke rioleringen.